AK CROATIA TROPHY PROMJENE:
10000 Zagreb, Ratarska 9    
MB: 2004836    
Upis izvršen: 17.11.2005., Zagreb    
Registarski broj udruge: 21004354    
Klasa: UP/I-230-02/2005-01/519    
URBROJ: 251-07-02/2-05-2    
   
Imenovanje vodstva AK CROATIA TROPHY    
Predsjednik:  Miro Jungić Predsjednik:  
Dopredsjednik:  nema Dopredsjednik:  
Tajnik:  Igor Božiković Tajnik:  
   
Predana dokumentacija:    
Rješenje od 17.11.2005.    
Popis članova od 31.03.2007.    
         
Popis članova AK CROATIA TROPHY:    
   
1. Miro Jungić    
2. Igor Božiković    
3. Anđelko Cvek    
4. Davor Franić      
5. Ivan Kos    
6. Darko Bašić    
7. Vlado Kos    
8. Željko Batur    
9. Zijad Redžić    
11. Zlatko Rubinić    
12. Josip Purić