AMK NO LIMITS - ISTRA PROMJENE:
Pazin, Bravari 50/a    
MB:     
Upis izvršen: 06.03.2007., Pula    
Registarski broj udruge: 18001160    
Klasa: UP/I-007-02/07-01/37    
URBROJ: 2163-05-05-07-2    
   
Imenovanje vodstva AMK NO LIMITS - ISTRA    
Predsjednik:  Vedran Ščulac Predsjednik:  
Dopredsjednik: nema Dopredsjednik:  
Tajnik:  Čedo Červar Tajnik:  
   
Predana dokumentacija:    
Rješenje od 06.03.2007.    
Popis članova od 31.03.2007.    
         
Popis članova AMK NO LIMITS - ISTRA    
novi članovi:    
1. Vedran Šćulac    
2. Dragan Zović    
3. Čedo Červar    
4. Alenko Zović    
5. Alen Laganis      
6. Luka Laganis    
7. Loredana Šćulac    
8. Nadija Šćulac    
9. Kristina Zović    
10. Marčelo Juričić    
11. Lino Pauletić    
12. Robert Krizmanić    
13. Nikola Selar    
14. Elvis Galant    
15. Denis Močibob    
16. Damir Rakovac    
17. Dario Tagliapietra    
18. Dalibor Trošt    
19. Alen Trošt    
20. Milan Bemčić    
21. Patrik Terlević    
22. Igor Berbezović    
23. Damjan Novak    
24. Loris Vivoda    
25. Davor Koraca    
26. William Ukušić    
27. Amadeo Lušetić    
28. Dubravko Vukelić    
29. Goran Blašković    
30. Davor Funčić    
31. Sergej Ladavac 14.12.2007.    
32.
Dalibor Terlević
14.12.2007.    
33.
Dino Kasap
14.12.2007.    
34.
Ivica Šugar
14.12.2007.    
35.
Bojan Brajković
14.12.2007.    
36.
Pino Štefanini
14.12.2007.