Automobilistički klub ZG OFF ROAD PROMJENE:
10040 Zagreb, 4. Luka 28    
MB: 1825313    
Upis izvršen: 23.03.2004., Zagreb    
Registarski broj udruge: 21003427    
Klasa: UP/I-230-02/2004-01/150    
URBROJ: 251-02-02/2-04-2    
   
Imenovanje vodstva AMK ZG OFF ROAD    
Predsjednik:  Ivica Pavlaković Predsjednik:  
Dopredsjednik:  Valentino Pavlaković Dopredsjednik:  
Tajnik:  Željko Piščetek Tajnik:  
   
Predana dokumentacija:    
Rješenje od 23.03.2004.    
Popis članova od 18.11.2007.    
   
       
Popis članova AMK "ZG Off road":    
   
1. Zlatko Šurina    
2. Darko Brezovac    
3. Bojan Mamuzić    
4. Robert Helfrih    
5. Tin Šurina      
6. David Geras    
7. Darko Jurekić    
8. Nikola Sršek    
9. Stanko Pavličić    
10. Tomislsv Talan    
11. Boško Kovačević    
12. Hrvoje Božić    
13. Hrvoje Bartolić    
14. Tomislav Jurić