Organizator:  ORK SCHNEE
1. SCHNEE OFF ROAD KUP 2009.
TURIST-SOFT hh:mm:ss,00 RB 1 RB 2 RB 3 RB 4 RB 5 NOĆNI RB PI 7 PI 8 PI 9 PI 10                    
Rd. br. Posada Vozilo ORK Startni broj PI 1 PI 2 PI 3 PI 4 PI 5 PI 6 PI 7 PI 8 PI 9 PI 10 RB 1 RB 2 RB 3 RB 4 RB 5 NOĆNI RB PI 7 PI 8 PI 9 PI 10 Ukupno vrijeme Sve KT BODOVI na UKUPNO Ukupno KT Ukupno bodovi POREDAK
Vozač Suvozač Start Cilj Start Cilj Start Cilj Start Cilj Start Cilj Start Cilj Start Cilj Start Cilj Start Cilj Start Cilj PI 1 KT BOD PI 2 KT BOD PI 3 KT BOD PI 4 KT BOD PI 5 KT BOD PI 6 KT BOD PI 7 KT BOD PI 8 KT BOD PI 9 KT BOD PI 10 KT BOD
1. ZVONKO VAJDA ZLATKO JAKLEVIĆ SUZUKI SAMURAI   1 ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########                     00:25:00,00 1   00:14:00,00 1   01:31:30,00 1   01:48:00,00 1   01:40:00,00 1                                 05:38:30,00 5   5    
2. ROBERT JAKOFČIĆ JAKŠA IZTOK CHEROKEE METLIKA 5 ######## ######## ######## ########                                 02:40:00,00 1   01:13:30,00 1                                                   03:53:30,00 2   2    
3. IGOR KUMŠE URŠA KUMŠE FEROZA   2                                                                                                                
4. DUŠAN BRINC MARIJA BRINC CHEROKEE METLIKA 3                                                                                                                
5. NIKO PETKOVIČ DARKO AHČIN CHEROKEE METLIKA 4                                                                                                                
6. MATJAŽ DIM ERIK DOLTAR CHEROKEE   6                                                                                                                
7.                                                                                                                          
8.                                                                                                                          
9.                                                                                                                          
10.                                                                                                                          
11.                                                                                                                          
12.                                                                                                                          
13.                                                                                                                          
14.                                                                                                                          
15.                                                                                                                          
16.                                                                                                                          
17.                                                                                                                          
18.                                                                                                                          
19.                                                                                                                          
20.                                                                                                                          
21.                                                                                                                          
22.                                                                                                                          
23.                                                                                                                          
24.                                                                                                                          
25.                                                                                                                          
26.                                                                                                                          
27.                                                                                                                          
28.                                                                                                                          
29.                                                                                                                          
30.                                                                                                                          
31.                                                                                                                          
32.                                                                                                                          
33.                                                                                                                          
34.                                                                                                                          
35.                                                                                                                          
36.                                                                                                                          
37.                                                                                                                          
38.                                                                                                                          
39.                                                                                                                          
40.                                                                                                                          
41.                                                                                                                          
42.                                                                                                                          
43.                                                                                                                          
44.                                                                                                                          
45.                                                                                                                          
46.